Vi forsøger at gøre Udviklingsparken til et lidt grønnere sted

Vi har løbende tiltag for at spare på ressorcerne, mindske kemi og gøre arbejdsmiljøet lidt mere miljøvenligt.

Vi forsøger løbende at skære vores forbrug og samtidig gøre det forbrug vi har mere bæredygtigt.

Dette senest med skifte fra gas til fjernvarme.
Tidligere har vi arbejdet med nattesænkning og lukning for ventilation om natten.

Skiftet til fjernvarme betyder at over 90% af vores varme nu kommer fra vedvarende kilder.
Du kan se Brønderslev fjernvarmes deklaration her:

https://bronderslevforsyning.dk/media/yrvl1r1q/fjernvarmedeklaration-2022.pdf

 

Fra 2023 udfaser vi så vidt som muligt brug af kemi i vores hverdag.
Det betyder at vi, hvor muligt køber og bruger svanemærkede produkter i fællesområderne eller EU’s , det gælder eksempelvis håndsæbe, opvaskemiddel og lignende.
Så vi kigger efter de her mærker når vi handler til parken:

Vi renoverer løbende parkerne. Her vil vi så vidt som muligt genanvende møbler, så de kan få liv et andet sted i bygningen. Vi vil også, hvor det giver mening bruge træ, bambus og lignende i indretningen for et bedre indemiljø og mindske klimabelastningen.

I 2023 vil der kommer solpaneler og batterier op i den ene af parkerne, vi er startet med den af parkerne der har det højeste energiforbrug. 

Målet er at den ny løsning vil dække 80% af el-forbruget i Park B.